PĀRVADĀŠANAS NOTEIKUMI

1.AIZLIEGTIE PRIEKŠMETI

Priekšmeti, kuru pārvadāšana ir aizliegta:
Mēs nepieņemam pārvadāšanai sūtījumus, kuri satur aizliegtus priekšmetus, piemēram:
a) Indīgas, pašuzliesmojošas vai sprāgstošas vielas un priekšmeti ;
b) Munīcija, šaujamieroči un to sastāvdaļas;
c) Alkohols un narkotikas;
d) Pornogrāfiski materiāli;
e) Dārgmetāli, dārgakmeņi;
f) Jebkāda veida kontrabandas preces;
g) Nauda, vērtspapīri, kredītkartes un čeki.

2. TIESĪBAS VEIKT PĀRBAUDI
Jūs piekrītat tam, ka mūsu pārvadātāji vai jebkura valsts iestāde, ieskaitot muitu, drīkst atvērt un pārbaudīt jūsu sūtījumu jebkurā laikā.

3. JŪSU PIENĀKUMI
Jūs galvojat un garantējat mums to, ka:
a) sūtījuma saturs ir pareizi aprakstīts mūsu dokumentācijā;
b) pilna saņēmēja adrese, ieskaitot pasta indeksu, kontaktpersonu un
kontaktpersonas tālruni, ir ierakstīta mūsu dokumentācijā;
c) sūtījuma saturu Jūs esat droši un rūpīgi iepakojuši, lai pasargātu pret
pārvadāšanas riskiem, ieskaitot jebkuru saistīto pārkraušanas procesu;
d) tie nav priekšmeti, kuru pārvadāšana ir aizliegta;

Jūs apņematies atbrīvot mūs un aizsargāt no jebkādām saistībām, no kurām mēs varētu
ciest, kaitējuma, izdevumiem, ieskaitot tiesas izdevumus, kas varētu mums rasties,
gadījumā, ja jūs esat lauzuši kādu no šiem galvojumiem un garantijām.

4.NODOKĻI,SODA NAUDAS

Ja pārvadāšanas laikā mums nāksies veikt muitas nodevu, nodokļu, sodu vai citu izmaksu kompensēšanu valsts iestādēm, pārvadātājs ieturēs papildus maksu par pakalpojumu.

5. MŪSU PIENĀKUMI

Mēs pieņemam jūsu sūtījumu vai kravu pārvadāšanai no vienas adreses uz citu, izmantojot mūsu uzņēmuma transportlīdzekļus. Sūtījuma piegādes laiks tiek noteikts savstarpēji vienojoties. Nododot sūtījumu mūsu rokās, jūs piekrītat pārvadājumu noteikumiem, kuri ir aprakstīti šajā sadaļā. Ja dažādu iemeslu dēļ veidojas būtiskas izmaiņas šajos noteikumos, mēs apņemamies nekavējoties sazināties ar pakalpojuma ņēmēju, lai varētu vienoties par turpmākajām darbībām.

6. ATBILDĪBA

Mēs neesam atbildīgi par jūsu sūtījuma vai tā daļas nozaudēšanu, bojājumu, kavējumu vai sūtījuma nepiegādāšanu, ja ir radušies šādi apstākļi (bet ne tikai):
- stihiskas nelaimes, ieskaitot zemestrīces, ciklonus, vētras, plūdus, ugunsgrēku, epidēmiju, miglu, sniegu vai salu;
- nacionāla vai vietēja mēroga gaisa vai sauszemes transporta tīklu pārtraukumi, transportlīdzekļu un iekārtu mehāniskas problēmas;
- tāda nepārvarama vara, kā karš, nelaimes gadījumi, sabiedrības ienaidnieku darbības, streiki, jūras pārvadājumu riski, vietēji strīdi vai sabiedriskas nekārtības un citi;
- trešo pušu kriminālas darbības, tādas kā zādzība un ļaunprātīga dedzināšana.
- jūs pārkāpjat savas saistības, ko esat apņēmušies saskaņā ar šiem noteikumiem;
- muitas, jūras līniju, ostas vai valdības ierēdņu darbības vai kļūmes;
- sūtījuma saturu veido priekšmets, kura transportēšana ir aizliegta, pat ja mēs to esam pieņēmuši kļūdas dēļ.